• Får’midable oplevelse i naturen

    Er du medlem af Børn på Nordlandet? Som en del af vores Naturprojekt ´Mere ud i Naturen sammen’, skal vi i dag hilse på nogle af de små søde Hammershuslam på Nordlandet. Vi skal høre lidt om hvorfor, at fårene er en del af en såkaldt naturpleje? Naturpleje er en betegnelse for naturnære driftsformer eller anden form for aktiv indsats, der har til formål at bevare eller forbedre naturtypers biologiske mangfoldighed og naturmæssige værdi. Vi skal hilse på nogle af de små søde lam, kæle dem, høre mere om den nødvendige naturpleje vores natur nyder stor gavn af, når fårene græsser i naturen. Vi runder af med en skive friskbagt…